Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. 

729x308

 

 

 

           CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. 

Serdecznie zapraszamy uczniów do korzystania z odpłatnych obiadów na stołówce szkolnej od dnia 01 października 2020 r.
Cena za jeden obiad wynosi 6,40 zł. 

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób. 

Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcami

 zapraszają

w dniu
1 września 2020 roku

na spotkanie

z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie od 31 lipca 2020 od godz. 1000.

Loginy i hasła oraz adres serwisu zostały wysłane na adres e-mail rodzica/opiekuna ucznia.

Po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty zapraszamy w dniu 31 lipca br. w godzinach 1400 – 1500  

Osoby (uczniowie lub rodzice, opiekunowie) odbierające zaświadczenie zobowiązane są do:

  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.

doc Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.