Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu br., Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej umożliwia korzystanie z hali sportowej mieszkańcom Gminy Stara Biała, w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych, nieodpłatnie w dniach:

- poniedziałki w godz. 18.00-20.00

- środy w godz. 17.00-19.00

Zapraszamy!

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować
  • Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

18 maja br. obchodzimy 100. rocznicę urodzin Patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II.

Informacja MEN(https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly) :
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły.

Świat ludzi w ostatnich dniach się zatrzymał, ale świat zwierząt i roślin nieustannie toczy się swoim rytmem i wita wiosnę… Nie możemy zapomnieć, że jesteśmy częścią przyrody więc dbajmy o nią szczególnie teraz, w tym niełatwym dla wszystkich czasie. W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi, który w tym roku ze względu na zaistniałą sytuację, był obchodzony jedynie wirtualnie.

ulotka ZS im l Bergerowej w Plocku 2020 2021 1

ulotka ZS im l Bergerowej w Plocku 2020 2021 2