W dniu 2. 10. 2023 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie naukowo-edukacyjnym ,,ORLEN dobrym sąsiadem" organizowanym przez firmę ORLEN S.A.

Celem projektu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży zagadnień związanych z ropą naftową oraz gazem ziemnym, jak również przekazanie wiedzy na temat dokonań Ignacego Łukasiewicza