7 października 2023r. odbył się już po raz dwunasty rajd „Brwileńska Ostoja”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej, Nadleśnictwo Płock, Ochotniczą Straż Pożarną w Brwilnie,  drużynę harcerską ZHR „Białe Wilki” oraz Brudzeński Park Krajobrazowy. Na starcie rajdu stawiły się drużyny reprezentujące: szkoły podstawowe  z terenu gminy Stara Biała i miasta Płocka oraz stowarzyszenia i organizacje.

O godz. 10.00 uczestnicy wyruszyli na malowniczą trasę (ok.5 km) wytyczoną na obszarze Lasów Brwileńskich ze startem i metą w miejscowej leśniczówce . Celem imprezy była popularyzacja regionu, dotarcie do miejsc historycznych znajdujących się na mapie rajdu oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury oraz propagowanie czystości w lesie poprzez zbieranie śmieci . Po zameldowaniu się na mecie odbyła się część teoretyczna w postaci testu do rozwiązania.  Dla uczestników były przewidziane  puchary, pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz ciepły posiłek.

Naszą szkołę reprezentowała dwudziestoosobowa drużyna z klas V-VIII - pod opieką p. Łukasza Matlęgi oraz p. Bartosza Jaworskiego.

                                                                                     Uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

                                                                                                                                                                                             Bartosz Jaworski,  Łukasz Matlęga