W dniu 17 listopada 2023 r. po raz trzynasty obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

,,Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to coroczna bezpłatna akcja edukacyjna. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia."

Uczniowie klas III-VIII naszej szkoły  podczas zajęć edukacji matematycznej, matematyki i informatyki uczestniczyli w pisemnym lub ustnym egzaminie rozwiązując indywidualnie kilka, a nawet kilkanaście przykładów z tabliczki mnożenia o różnym stopniu trudności.  Następnie  wykazywali się znajomością tabliczki mnożenia  podczas zabaw i gier multimedialnych oraz planszowych, zagadek, gier z wykorzystaniem kostek do gry, mozaiki Schubitrix i wykreślanek.  Uczniowie klasy VIII podczas lekcji Informatyki stworzyli tabliczkę mnożenia w Arkuszu Kalkulacyjnym. Na szkolnym korytarzu została umieszczona gazetka matematyczna, która promowała ŚDTM 2023 oraz zagadki związane z tabliczką mnożenia.

Taka forma zajęć matematycznych, jak zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem  ze strony uczniów, a jednoczenie spełnia swoje cele edukacyjne. Do zobaczenia za rok podczas kolejnej edycji!

Szkolni koordynatorzy akcji: Krystyna Kubicz-Krajewska
Magdalena Hiszpańska