10 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej odbyła się akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystą wieczornicę rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie Dyrektor Szkoły, Pani Bożena Zaręba, serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość i oddała głos gościom: Panu Sławomirowi Wawrzyńskiemu – Wójtowi Gminy Stara Biała oraz Pani Małgorzacie Lewandowskiej – przewodniczącej Rady Gminy Stara Biała.

Po oficjalnych wystąpieniach uczniowie przedstawili program artystyczny „Dla Ciebie, Polsko…”. Ta piękna lekcja historii i patriotyzmu, inspirowana m.in. twórczością J. Słowackiego, C. K. Norwida i  A. Słonimskiego, była okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów należących do szkolnego chóru oraz koła tanecznego. Na zakończenie wszyscy zebrani obejrzeli krótki film „Ojczyzna, patriotyzm, niepodległość”, który umieszczamy poniżej.

                  Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości pozwoliły kształtować postawy patriotyczne, podkreślając wartości takie jak wolność i odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń.