23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją – chorobą, która według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na świecie choruje na nią aż 350 milionów ludzi, a w Polsce 4 miliony.

Światowy Dzień Walki z Depresją ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń depresyjnych, co może pomóc zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać i leczyć może też być zachętą do szukania pomocy dla osób dotkniętych chorobą.

Depresja jest chorobą, która wiąże się z wadliwym funkcjonowaniem neuroprzekaźników w mózgu. Dotyka ludzi w różnym wieku, niezależnie od płci czy statusu społecznego. Depresja nie jest tylko chwilowym obniżeniem nastroju, ale chorobą, która utrudnia bądź nawet uniemożliwia codzienne funkcjonowanie.

Typowe objawy depresji to:
 - obniżony/obojętny nastrój, smutek,
- brak energii,
- utrata sprawności intelektualnej,
- pesymistyczne widzenie przyszłości,
- niska samoocena,
- brak zainteresowania czynnościami, które dotychczas sprawiały przyjemność,
- zaburzenia rytmów okołodobowych (m.in. zaburzenia rytmu snu i czuwania),
- zmniejszony/zwiększony apetyt.

Skutki nieleczonej depresji bywają bardzo poważne,
a najpoważniejszym z nich jest samobójstwo.

Depresję można i należy leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, obejmujące psychoterapię i farmakoterapię.

Utrzymujące się ponad 2 tygodnie objawy depresji powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

  • ANTYDEPRESYJNY TELEFON ZAUFANIA (22) 484 88 01
  • ANTYDEPRESYJNY TELEFON FORUM PRZECIWKO DEPRESJI
    (22) 594 91 00 – CZYNNY W KAŻDĄ ŚRODĘ I CZWARTEK OD 17:00 DO 19:00
  • TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111 – CZYNNY CODZIENNIE OD 12:00 DO 22:00
  • BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 800 080 222