Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję, twoją interpretację treści.

      Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – CZYTELNICZY

„ Projekt okładki do mojej ulubionej książki”

konkurs czytelniczy

Cel konkursu:

  • zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek,
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas I-IV

Regulamin konkursu:  

 1. 1.  Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej książki.

Forma pracy :

  • format  okładki – A4 lub A5,
  • praca może zostać wykonana dowolnymi narzędziami i technikami plastycznymi (rysunek, grafika, malarstwo, kolaż etc.),
  • projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.
 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Będzie brała pod uwagę nastepujące kryteria:
  • sposób ujęcia tematu, oryginalność okładki,
  • walory artystyczne, (kompozycja, warsztat pracy ),
  • interpretacja własna, pomysłowość.
 1. Prace konkursowe proszę przynieść do biblioteki szkolnej w terminie do 26.04.2024r. Przewidziane są nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc, upominki za zdobycie wyróżnienia.
 1. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.


5.Uczestnik z chwilą złożenia pracy zgadza się na publiczne udostępnianie prac na stronie internetowej szkoły.

 1. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Elwira Piotrowska