Szanowni Państwo,

          Wnioski, zgłoszenia i wzory dokumentów dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej na rok szkolny 2024/2025 dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły https://www.starabiala.edu.pl/.

           Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. w godzinach 7.30-15.30.

Prosimy również o zapisywanie dzieci, które od września będą chciały pobierać naukę w naszej szkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania, przeniesienia z innej szkoły.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku rodziców informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

Zarządzenia nr 13.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29.01.2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenia nr 14.2024 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2024/2025.

 

szkola

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej na rok szkolny 2024/2025
  2. Zaświadczenia rodziców o zatrudnieniu.
  3. Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko.
  4. Oświadczenie rodziny wielodzietnej.
  5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do w roku szkolnym 2024/2025.

dzieci szkola2

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klasy I Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Białej

  1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej na rok szkolny 2024/2025.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej na rok szkolny 2024/2025.
  3. Oświadczenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

ZAPRASZAMY!!!