9 maja obchodzimy Dzień Europy - święto pokoju i jedności w Europie. Jest to oficjalne święto Unii Europejskiej, zrzeszającej obecnie 27 państw. Polska należy do tego grona od 1 maja 2004 roku, a w tym roku obchodzimy 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Od 1985 roku Dzień Unii Europejskiej, czyli święto pokoju i jedności Europy,  obchodzone jest na pamiątkę wydarzenia, które było pierwszym krokiem do późniejszej integracji europejskiej.

W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych), w swoimi przemówieniu wygłoszonym w Paryżu,  zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu, gwarantem pokoju i rozwoju.  Plan Schumana zapoczątkował proces integracji Europy. 

Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia we wszystkich krajach członkowskich odbywają się uroczystości rocznicowe, mające charakter informacyjno-edukacyjny.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego podczas zajęć z uczniami klas 1-8:

  • utrwalili nazwy państw tworzących Unię Europejską,
  • rozwijali poczucia tożsamości europejskiej,
  • opisywali wygląd flagi UE,
  • śpiewali hymn UE,
  • opowiadali historię powstania UE,
  • zapoznali z ciekawostkami związanymi z państwami należącymi do UE,

Na zakończenie każdej lekcji uczniowie rozwiązywali zagadki, diagramy, krzyżówki oraz quizy.

Agnieszka Waszelewska