W naszej szkole realizowane są projekty z języka niemieckiego, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

W klasach 1-3 realizowane są projekty - ,,Theo-Projekt”, które mają na celu uwzględnienie zainteresowań, zdolności i umiejętności uczniów. Cele te realizowane są poprzez działalność dydaktyczną uwzględniającą możliwości i potrzeby dzieci. Projekty są realizowane poprzez zabawę, która sprawia radość i przyjemność dzieciom, a dzięki temu rozbudzają motywację do komunikowania się w języku obcym. W klasach 4-6 realizowane są projekty  - ,,Projekt Leporello”. Ich realizacja rozwija i kształtuje umiejętności, zdolności (kognitywne i motoryczne) poprzez tworzenie własnej książeczki, motywację poznawczą, samodzielność, kreatywność, zainteresowania językiem, refleksję nad własnym procesem uczenia się, umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej, wrażliwość na obce kultury oraz tolerancję wobec mieszkańców innych narodów. W klasach 7-8 prowadzone są ,,Projekty Landeskunde”. Uczniowie poznają wiadomości dot. krajów niemieckojęzycznych np. góry, rzeki, stolice, większe miasta, waluta, flagi itp. Zbierają informacje o krajach na mapie Europy, potrafią wymienić znane osoby, nazywają najbardziej znane miejsca i zabytki, ćwiczą sprawności pisania i mówienia. Pracują z Internetem, poznając adresy stron zawiązanych z tematem.

Agnieszka Waszelewska