W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej wzięła udział w kolejnej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program „Aktywna tablica”, o którym mowa, przewidziany jest na lata 2020-2024. 

W ramach programu nasza szkoła została doposażona w monitory interaktywne: Smart GX165 z podstawą jezdną AVA 1800 oraz Smart GX175 z podstawą jezdną AVA 1800. Posłużą one jako wsparcie dla nauczycieli w klasach starszych, pozwalając na uatrakcyjnienie i usprawnienie toku lekcji. Szkolenia i konferencje skierowane do nauczycieli w ramach programu podniosą kompetencje kadry, co znacznie wpłynie na jakość nauczania. 

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Stanowi duże wsparcie dla placówek oświatowych, wspomagając proces edukacyjny uczniów, zwłaszcza ze SPE. 

Koordynator szkolny projektu : Anna Kwiatkowska

                                          REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMU

  • Przykłady dobrych praktyk - scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK”:

Język polski kl.VII

Język niemiecki kl.VIII

Matematyka kl.VI

Matematyka kl.VIII

Geografia kl.VI

Geografia kl.VIII

Wychowanie fizyczne klasa VI_VIII

Wychowanie fizyczne klasa.VI-VIII

Wychowanie fizyczne klasa VII

Wychowanie fizyczne_Piłka ręczna

Zajęcia rewalidacyjne


  • Lista szkół w ramach międzyszkolnej sieci współpracy:

Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu im. Janusza Kusocińskiego

http://zs2elblag.pl/

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej

https://www.starabiala.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Miasteczku i Liceum Ogólnokształcące w Nowym Miasteczku i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Miasteczku.

http://www.zsnowemiasteczko.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

http://www.sp2siewierz.pl/

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczytnie

https://ssp4.miastoszczytno.pl

Szkoła Podstawowa nr 71 działająca w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie

http://www.zss14.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Młodych Talentów w Smolnicy

https://sp1smolnica.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowczy nr 6, Kraków ul. Niecała 8

www.niecala.pl

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach

https://www.facebook.com/groups/1139772010054650/user/100056384628091/

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie

https://sp6.mlawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 24 we Wrocławiu

https://sp24.wroclaw.pl/nowy/sp24/

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku

http://www.szkolaostrowek.pl