pdf Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 

 

Rok szkolny 2024/2025

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025 w klasach I - III oraz oddziałach przedszkolnych

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025 w klasach IV - VIII

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025_edukacja_wczesnoszkolna  

 pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025_klasy IV-VIII 

 

 Rok szkolny 2023/2024

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024 w klasach I - III oraz oddziałach przedszkolnych

pdfWykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024 w klasach IV - VIII

pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024_edukacja_wczesnoszkolna  

 pdfSzkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024_klasy IV-VIII 

 

pdfPodstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

pdfWytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2021 roku.publicznych niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2021 roku.

pdfRegulamin_wycieczek szkolnych.

pdfProcedury postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej w czasie wycieczki

pdfKarta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 

pdfDeklaracja korzystania z posiłków w roku szkolnym 2023/2024

pdfInformacja dotycząca korespondencji

pdfRegulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiagnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

 

pdfZarządzenia nr 13.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29.01.2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2024/2025.

pdfZarządzenia nr 14.2024 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała na rok szkolny 2024/2025.

 

pdfProcedura zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej ze względu na sytuację epidemiologiczną (COVID-19)

pdf Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej.

pdfSposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

pdfEgzamin klasyfikacyjny w czasie epidemii

pdfOgólne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i trudnych na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

Dokumenty archiwalne:

 pdfProgram wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej - rok szkolny 2017/2018

pdfProgram wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej na rok szkolny 2018/2019

pdfRaport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

pdfRaport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w starej Białej w roku szkolnym 2018/2019

pdfEwaluacja nauczania zdalnego realizowanego w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.