Drodzy Rodzice,  Drodzy Uczniowie....

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Oddziały przedszkolne:
24-25.06.2020 r.

Klasy I - VIII:
26 czerwca 2020 r.

Dziękujemy Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Wyszynie za nominację do wykonania zadania w ramach akcji Gaszyn Challeng.
Dzięki temu wsparliśmy mentalnie i finansowo chorą Zosię. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do akcji. W dalszej kolejności nominujemy kluby sportowe: Amator Maszewo 
i START Proboszczewice. Powodzenia!
Pamiętajmy o Zosi!

Tradycyjne półkolonie, które w wakacje organizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w tym roku nie będą trwały cztery tygodnie, ale przez cały lipiec i niemal cały sierpień. To odpowiedź gminy na problemy jakie mogą pojawić się z wyjazdem dzieci na obozy czy kolonie.

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu czerwcu br., Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej umożliwia korzystanie z hali sportowej mieszkańcom Gminy Stara Biała, w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych, nieodpłatnie w dniach:

- poniedziałki w godz. 18.00-20.00

- środy w godz. 17.00-19.00

Zapraszamy!